Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Vedení SVČ

ředitelka

Mgr. Milada Božeková
telefon: +420 775 598 662, +420 596 127 976 (přímá pevná linka)
e- mail: mbozekova@svcoo.cz

statutární zástupce ředitelky, účetní/ rozpočtář

Pavla Tobiášová
telefon: +420 775 598 661
e- mail: ptobiasova@svcoo.cz

zástupce ředitelky pro pedagogiku

Mgr. Markéta Němečková
telefon: +420 775 598 667
e- mail: mnemeckova@svcoo.cz