Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

15.12.2017 Letní pobytové tábory 2018

Výdej přihlášek včetně možnosti elektronického přihlašování od 1.2.2018.

Pedagogičtí pracovníci

vedoucí oddělení pohybové výchovy, pedagog volného času

Lucie Šnaurová, pedagog volného času
telefon: +420 775 598 663
e- mail: lsnaurova@svcoo.cz

vedoucí oddělení estetiky a oddělení společenských věd, pedagog

Štěpánka Macháčková, pedagog volného času
telefon: +420 775 598 566
e- mail: smachackova@svcoo.cz

pedagog volného času, oddělení pohybové výchovy

Bc. Šárka Zborovská, pedagog volného času
telefon: +420602540671
e- mail: szborovska@svcoo.cz

pedagog volného času, oddělení společenských věd

Bc. Ivana Glasová, pedagog volného času
telefon: +420 775 598 665
e- mail: iglasova@svcoo.cz

pedagog volného času, oddělení tělovýchovy

Ing. Kristýna Šumšalová, pedagog volného času
telefon: +420 602 540 675
e- mail: ksumsalova@svcoo.cz

vedoucí oddělení tělovýchovy, pedagog volného času

Bc. Ondřej Bílek, pedagog volného času
telefon: +420602540672
e- mail: obilek@svcoo.cz