Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Pedagogičtí pracovníci

vedoucí oddělení tělovýchovy, pedagog volného času

Bc. Ondřej Bílek, pedagog volného času
telefon: +420 602 540 672
e- mail: obilek@svcoo.cz

pedagog volného času, oddělení společenských věd

Bc. Ivana Glasová, pedagog volného času
telefon: +420 775 598 665
e- mail: iglasova@svcoo.cz

vedoucí oddělení estetiky a oddělení společenských věd, pedagog

Štěpánka Macháčková, pedagog volného času
telefon: +420 775 598 566
e- mail: smachackova@svcoo.cz

vedoucí oddělení pohybové výchovy, pedagog volného času

Lucie Šnaurová, pedagog volného času
telefon: +420 775 598 663
e- mail: lsnaurova@svcoo.cz

pedagog volného času, oddělení tělovýchovy

Ing. Kristýna Šumšalová, pedagog volného času
telefon: +420 602 540 675
e- mail: ksumsalova@svcoo.cz

pedagog volného času, oddělení pohybové výchovy

Bc. Šárka Zborovská, pedagog volného času
telefon: +420602540671
e- mail: szborovska@svcoo.cz