Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

15.12.2017 Letní pobytové tábory 2018

Výdej přihlášek včetně možnosti elektronického přihlašování od 1.2.2018.

Pokladní hodiny

22.09.2016

Vážení rodiče, klienti,
prosíme o dodržování pokladních hodin pro provedení hotovostních plateb zápisného za zájmové kroužky či tábory.

Pokladní hodiny :

  • pondělí 8:00 – 17:00 hodin, polední přestávka 11:00 - 12:00 hodin
  • středa 8:00 – 15:00 hodin, polední přestávka 11:00 - 12:00 hodin
  • Individuálně možno dohodnout jiný termín, kontakt pokladní: tel. 775 598 660, e- mail: ilickova@svcoo.cz.
  • V případě, že se dostavíte v jinou dobu, nemůžeme vám zaručit, že bude možno platbu provést. Pedagogové vykonávající dozor/ vyučující v kroužcích ani vrátné hotovostní platby zápisného zejména v odpoledních hodinách nevybírají.

V případě potřeby řešit jakékoliv převody dětí/ žáků v kroužcích, odhlášky, případné zařazení náhradníků a pod. se obracejte výhradně na paní Marcelu Červenákovou (tel. 775 598 666, e-mail: administrativa@svcoo.cz. (od 8:00 - 14:00 hodin), která vám ochotně poskytne informace rovněž ohledně případných volných míst v kroužcích atd.

Děkujeme.