Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Pokladní hodiny

22.09.2016

Vážení rodiče, klienti,
prosíme o dodržování pokladních hodin pro provedení hotovostních plateb zápisného za zájmové kroužky či tábory.

Pokladní hodiny :

  • pondělí 8:00 – 17:00 hodin, polední přestávka 11:00 - 12:00 hodin
  • středa 8:00 – 15:00 hodin, polední přestávka 11:00 - 12:00 hodin
  • Individuálně možno dohodnout jiný termín, kontakt pokladní: tel. 775 598 660, e- mail: ilickova@svcoo.cz.
  • V případě, že se dostavíte v jinou dobu, nemůžeme vám zaručit, že bude možno platbu provést. Pedagogové vykonávající dozor/ vyučující v kroužcích ani vrátné hotovostní platby zápisného zejména v odpoledních hodinách nevybírají.

V případě potřeby řešit jakékoliv převody dětí/ žáků v kroužcích, odhlášky, případné zařazení náhradníků a pod. se obracejte výhradně na paní Marcelu Červenákovou (tel. 775 598 666, e-mail: administrativa@svcoo.cz. (od 8:00 - 14:00 hodin), která vám ochotně poskytne informace rovněž ohledně případných volných míst v kroužcích atd.

Děkujeme.