POMÁHÁME UKRAJINĚ

10.03.2022 Nabídka aktivit pro děti, mládež  a rodiny příchozí z Ukrajiny.

 • Aktivity zahajujeme od týdne počínajícího 21.3.2022.
 • Veškeré níže uvedené aktivity budou do konce školního roku pro účastníky dané cílové skupiny (tj. uprchlíky z Ukrajiny) bezplatné.
 • Kontakty: Krajské asistenční místo pomoci Ukrajině


NABÍDKA AKTIVIT:
 • Zájmové kroužky pro děti a mládež:
  • Výuka probíhá tradičně v českém jazyce (integrace mezi místní děti). Dle personálních možností SVČ se pokusíme zapojit instruktory, rodilé mluvčí a studenty z jazykových oborů pro zmírnění jazykových bariér.
  • Výuka probíhá pravidelně dle rozvrhu. 
  • Kroužky probíhají do 17.6.2022. 
  • Přehled volných míst v kroužcích naleznete zdehttps://svcoo1-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mbozekova_svcoo_cz/EWMheEVGUrZIryjOAvGctHoBQ6hs7ZRCiZ9CpuoPjaracg?e=HsvL3T
  • Tento seznam budeme průběžně cca 1x týdně aktualizovat.
  • Do kroužku je nutno se dopředu nahlásit či přihlásit. Přihlášení a ověření volných míst na sekretariátě SVČ: Jindra Kozelková, tel. 775 598 666, sekretariat@svcoo.cz ).
   • Evidenci přihlášek možno provést přímo na místě v SVČ.
   • Budeme potřebovat tyto údaje o dítěti: jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště (tj. aktuální v ČR), název školy (pokud již je zajištěno), jméno a příjmení zákonného zástupce nebo osoby o dítě aktuálně pečující, ideálně také telefon nebo e-mail, jsou-li k dispozici.  
 • Dále připravujeme:
  • Dopolední kluby pro rodiče/jiný doprovod s předškolními dětmi (popř. děti do 8 let, které hned nenastoupí do školy a potřebují delší čas na seznámení se  s novým prostředím):
   • Středa: 9:30 – 11:30 hod.
   • Pátek: 9:30 – 11:30 hod.
   • Program - směs zájmových aktivit: hry, pohybové či sportovní aktivity, výtvarné činnosti a keramika, společenské a deskové hry a další. Střídání aktivit dle zájmu a sestavy skupiny.
   • Velikost jedné skupiny: cca do 10 osob
  • Odpolední kluby pro smíšené skupiny (děti, žáci, mládež, rodiče, senioři, ostatní osoby)
   • Pátek: 14:00 – 16:00 hodin
   • Středa: 16:00 – 18:00 hodin
   • Program- hry, pohybové a sportovní aktivity, IT, virtuální realita, řemeslné dílny, výtvarná tvorba, keramika, popř. jiné dle zájmu a skladby skupiny.
   • Velikost jedné skupiny: cca do 10 osob
Dle aktuální situace a potřeb nabídku upravíme.

Milé děti, rodiče, 
máte-li ve svém okolí osoby příchozí z Ukrajiny, předejte jim, prosím, informace o naší nabídce. Tato nabídka bezplatných aktivit je určena pouze osobám příchozím do ČR v souvislosti s aktuální válečnou situací na Ukrajině, nikoliv pro osoby tady již dlouhodobě  pobývající.

Děkujeme.

Пропозиція діяльності для дітей, молоді та сімей, які приїжджають з України.
 • Діяльність розпочинаємо з тижня, який починається 21 березня 2022 року.
 • Усі перелічені нижче види діяльності будуть для учасників цільової групи (тобто для біженців з України) до кінця навчального року безкоштовними.
 • Контакти: Регіональний центр допомоги Україні


Пропозиція діяльності:
 • Гуртки за інтересами для дітей та молоді:
  • Викладання традиційно ведеться чеською мовою (задля інтеграції серед місцевих дітей). Відповідно до особистих можливостей даної органіації (SVČ = studio volného času = центр дозвілля) ми будемо намагатися залучити відповидних інструкторів, носіїв мови та студентів з мовних дисциплін, щоб якмога зменшити мовні бар’єри.
  • Заняття відбуваються регулярно за розкладом. 
  • Гуртки триватимуть до 17 червня 2022 року. 
  • Огляд вакансій в окремих гуртках можна знайти тут: https://svcoo1-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mbozekova_svcoo_cz/EWMheEVGUrZIryjOAvGctHoBQ6hs7ZRCiZ9CpuoPjaracg?e=HsvL3T
  • Цей список ми будемо регулярно оновлювати, приблизно раз на тиждень.
  • У гурток необхідно заздалегідь зареєструватися (записатися). Реєстрація та перевірка вакансій здійснюється в секретаріаті SVČ, за контактом: Jindra Kozelková, tel. 775 598 666, sekretariat@svcoo.cz ).
   • Подання заявок можна здійснити також особисто в офісі SVČ.
   • Для реєстрації в гурток потрібна наступна інформація про дитину: ім’я та прізвище, дата народження, адреса проживання (в Чеській Республіці), назва школи (якщо вже є), ім’я та прізвище законного представника чи особи яка на даний момент доглядає за дитиною, в ідеалі також телефон або електронна пошта, якщо є.  
 • Що ще готуємо на майбутнє:
  • Ранкові гуртки для батьків (або інших супроводжуючих) з дітьми дошкільного віку (або діти віком до 8 років, які не йдуть відразу до школи і потребують більше часу для ознайомлення з новим середовищем):
   • Середа: 9:30 – 11:30
   • П'ятниця: 9:30 – 11:30
   • Програма – суміш діяльності за інтересами: ігри, фізичні або спортивні заняття, мистецькі заняття та кераміка, настільні ігри тощо. Чергування видів діяльності за інтересами та складом групи.
   • Розмір однієї групи: до 10 осіб.
  • Післяобідні гуртки для змішаних груп (діти, школярі, молодь, батьки, літні люди, інші люди)
   • П'ятниця: 14:00 – 16:00
   • Середа: 16:00 – 18:00
   • Програма - ігри, рух та спорт, IT, віртуальна реальність, ремісничі майстерні, мистецтво, кераміка, або інші за інтересами та складом групи.
   • Розмір однієї групи: орієнтовно до 10 осіб.
 
Пропозицію відкоригуємо відповідно до актуальної ситуації та потреб.
 
Шановні діти, батьки!
Якщо у вашому оточенні є люди, які приїжджають з України, надайте їм інформацію про нашу діяльність та пропозицію. Ця пропозиція безкоштовних гуртків призначена лише для людей, які приїжджають тепер в Чехію у зв’язку з нинішньою воєнною ситуацією в Україні, а не для людей, які тут вже постійно проживають.
Дякуємо за розуміння.
 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.