Novinky

08.11.2021 Porucha pevné telefonní linky

Omlouváme se za aktuálně nefunkční pevnou telefonní linku (číslo 596 118 610) Poruchu řešíme. Děkujeme za pochopení.

27.08.2019 Adresa elektronické podatelny

podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz

Epidemiologická opatření od 22.11.2021

21.11.2021 Vážení rodiče, děti, klienti,
od 22.11. 2021 platí pro účast  dětí, žáků studentů a ostatních osob v zájmovém vzdělávání tato epidemiologická oaptření:

 1. Osoby do dovršení 12 let – nedokládá se OTN (t. očkování/test/prodělaná nemoc Covid-19). Vychází se z předpokladu, že děti/žáci jsou při výuce usazeni.
 2. Výjimka: děti a žáci, i ti nad 12 let nedokládají OTN (očkování/test/nemoc), pokud se jedná o tělesnou výchovu v rámci vzdělávání. Je ovšem potřeba dodržovat rozestupy mezi žáky.
  • Pozor, u nás neplatí pro bazén, čili pro žáky od 12 let, protože v době výuky na bazéně se mícháme s veřejností, a taky nemáme ve výuce žáky jen z jedné školy.
 3. Kroužky plavání na bazéně:
  • Žáci do dovršení věku 12 let nedokládají OTN.
  • Žáci ve věku od 12do dovršení věku 18 let – dokládají splnění OTN, ovšem uznávají se jen PCR testy ne starší než 72 hodin (nutno doložit certifikát).
 4. Osoby od 12 do dovršení věku 18 let (tj. od 12.narozenin do posledního dne před nabytím plnoletosti)
  • Účast je podmíněna absolvováním ON (ukončené očkování nebo absolvovaná nemoc v posledních 180 dnech, které je nutno doložit certifikátem očkování nebo potvrzením o nemoci).
  • Pokud toto nesplňují, je možno tuto podmínku nahradit PCR testem s negativním výsledkem, ne starším než 72 hodin (tj. povinnost prokázat se certifikátem). Antigenní testy se neuznávají.
  • Výjimku mají rozličné společenské aktivity do 20 osob. U žáků požadujeme četné prohlášení, že žák absolvoval scriningové testování v základní/střední škole. Pokud žák čestné prohlášení nedoloží, je povinen po celou dobu pobytu v SVČ mít nasazenou ochranu úst a nosu.
 5. Osoby od 18 let
  • Účastnit se mohou jen osoby splňující OT (O - ukončeného očkování nebo N - nemoc Covid -19 prodělaná v posledních 180 dnech)
  • Antigenní ani PCR testy se neuznávají.

Dokumenty ke stažení: