Novinky

10.06.2020 Odevzdávání přihlášek na tábory

Vzhledem k mimořádnému provozu z důvodu pandemie a průběhu stavby v SVČ (oprava vrátnice, haly a šatny) prosíme o vhazování osobně doručených přihlášek na tábory do poštovní schránky SVČ, která je umístěná u hlavního vchodu do střediska. Děkujeme.

27.08.2019 Adresa elektronické podatelny

podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz

Letní pobytové tábory - aktuálně

25.05.2020

Vážení rodiče,

zde zveřejňujeme aktualizaci smluvních podmínek pro letní pobytové tábory 2020 (aktualizace k datu 22.5.2020), které vám souběžně byly rozeslány e-mailem: Smluvní podmínky pobytové tábory a akce 2020, aktualizace 22.5.2020.pdf 

Aktualizace vychází z podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ) pro letošní pořádání letních táborů, tj. stanovení hygienicko-protiepidemických preventivních opatření v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Aktualizované smluvní podmínky si, prosím, důkladně prostudujte.

Pokud s novými podmínkami nebudete souhlasit, přihláška bude následně stornována a v případě, že jste již uhradili zálohu nebo plnou cenu tábora, budou vám uhrazené poplatky vráceny zpět v plné výši, bez odečtu storna.

Odpověď o požadavku zachování či stornování přihlášky mám zašlete nejpozději do  31. 5. 2020. Pokud požadavek zachování přihlášky potvrdíte, máme za to, že váš zájem o tábor trvá, s aktualizovanými podmínkami jste se řádně seznámili a akceptujete je.
 

Hlavní změny v organizaci táborů:

·         Zkrácení všech turnusů o 1 den (z důvodu povinné desinfekce celého areálu mezi jednotlivými turnusy – pokyn MZ)

·         Zrušení společné dopravy (zahájení i ukončení tábora je přímo na táborové základně v Klokočůvku, doprava účastníků- vlastní, zajišťují si rodiče

·         Změny termínů splatnosti záloh(do 15.6.2020) a celé ceny táborů (do 30.6.2020)

·         Cena se nemění – snížené náklady o 1 den pobytu a zrušení společné dopravy vyrovnají markantně zvýšené náklady SVČ na povinná hygienicko-protiepidemická opatření stanovená MZ

·         Úprava programu

·         Povinnost okamžitého zrušení tábora v případě prokázání nákazy Covid-19

·         Nedoporučení návštěv na táborech

·         Veškeré změny jsou ve smluvních podmínkách pro lepší přehlednost označeny barevně-červeně.

 
 

Kapacita táborů i hlavní vedoucí zůstávají beze změn.

Věříme, že i přes poměrně přísná opatření, které jsou stanovena v zájmu ochrany zdraví jak dětí, tak i personálu SVČ, vašim dětem připravíme hezké a zážitkové tábory.

Děkujeme za vaši spolupráci.