Novinky

10.06.2020 Odevzdávání přihlášek na tábory

Vzhledem k mimořádnému provozu z důvodu pandemie a průběhu stavby v SVČ (oprava vrátnice, haly a šatny) prosíme o vhazování osobně doručených přihlášek na tábory do poštovní schránky SVČ, která je umístěná u hlavního vchodu do střediska. Děkujeme.

27.08.2019 Adresa elektronické podatelny

podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz

VRATKY POMĚRNÉ ČÁSTI ZÁPISNÉHO

25.05.2020

Výpočet vratek poměrné části zápisného - kroužky s ukončenou  činností:
Kalkulace vratek, ukončené kroužky pandemie.Pdf 

Výpočet vratek poměrné části zápisného - kroužky pokračující v činnosti, určeno pro členy, kteří již od 18.05.2020 dále nepokračují:
připravuje se...


Vratky budeme bezhotovostně odesílat v nejbližších 14 dnech.
Pokud jste platbu uhradili bezhotovostně účtem, vratka proběhne na tentýž účet. 

 

V případě vašich hotovostních plateb prosíme o zaslání čísla účtu, na který máme vratku zaslat. V takovém případě vždy uveďte:
  • Číslo účtu, včetně banky
  • Jméno a příjmení dítěte/člena kroužku
  • Variabilní symbol člena kroužku (naleznete v klientském účtu po svém přihlášení)
  • Název kroužku, u kterého se vratka provádí
  • Zprávy zasílejte výhradně na adresu sekretariátu SVČ:  sekretariat@svcoo.cz nebo podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz, a to v termínu do 31.05.2020.