Novinky

27.07.2020 Zápis do kroužků

Zápis do kroužků na školní rok 2020/2021 bude zahájen v pondělí 3.8.2020. Bližší informace a rozvrhy ke stažení naleznete v kapitole KROUŽKY - DOKUMENTY A NABÍDKA KE STAŽENÍ.

10.06.2020 Odevzdávání přihlášek na tábory

Vzhledem k mimořádnému provozu z důvodu pandemie a průběhu stavby v SVČ (oprava vrátnice, haly a šatny) prosíme o vhazování osobně doručených přihlášek na tábory do poštovní schránky SVČ, která je umístěná u hlavního vchodu do střediska. Děkujeme.

27.08.2019 Adresa elektronické podatelny

podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz

KROUŽKY OD 18.5.2020, ROZVRHY

14.05.2020 Vážení rodiče, klienti,
rozvrhy obnovené výuky zájmových kroužků od 18.05.2020 ke stažení naleznete zde:


Změny oproti původní výuce jsou označeny barevně.
 
Objekt SVČ je v současném režimu uzamčen. Pro příchozí do kroužku bude otevírám vždy 15-20 minut před zahájením výukové lekce každého kroužku. Vstup je povolen pouze účastníkům, nikoliv doprovodu dětí.
 
S sebou si přineste:
  • Vyplněné a podepsané čestné prohlášení (volné tiskopisy budou k dispozici také před vstupem do SVČ, bez něj nebude umožněn vstup do SVČ)
  • Přezůvky  a sáček na venkovní obuv (platí pro všechny kroužky)
  • Roušku (ve společných prostorách SVČ je povinná, ve výuce o jejím použití rozhoduje vyučující pedagog)
  • Sportovní a pohybové kroužky: doporučujeme příchod ve sportovním oděvu. Do konce školního roku nejsou v provozu šatny ani sprchy.
 
U kroužků s ukončenou činností byly zohledněny: personální zajištění výuky (rizikovost skupin), požadovaná hygienická opatření a projevený zájem o činnost ze strany rodičů dětí a ostatních klientů.
V případě dotazů se prosím obracejte výhradně na sekretariát SVČ nebo na vedoucí jednotlivých oddělení. Informace souběžně zasíláme zákonným zástupcům/klientům e-mailem.
 
Velmi děkujeme za vaši spolupráci.