Novinky

08.01.2020 sekretariát SVČ - změny kontaktů

Vážení rodiče, klienti, vzhledem k personálním změnám v SVČ upozorňujeme na dočasné změny kontaktů pro styk s veřejností. Pracovní místo spisového a administrativního pracovníka/sekretářky je momentálně neobsazené (pozn. probíhá výběrové řízení na volné místo). Máte-li jakékoliv dotazy ohledně kroužků či akcí, obracejte se výhradně na vedoucí jednotlivých oddělení. Mobilní telefon sekretariátu + 420 775 598 666 je dočasně nefunkční. E-mailová adresa spisové služby podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz je plně funkční. Děkujeme za pochopení.

27.08.2019 Adresa elektronické podatelny

podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz

Zápisné kroužky - vrátky za 2. pololetí

28.01.2020 Vážení rodiče,
pokud jste odhlásili své dítě ze zájmového kroužku na II. pololetí školního roku a máte uhrazené celoroční zápisné, vrátku platby za 2. pololetí si můžete kdykoliv v pokladních hodinách vyzvednout v pokladně SVČ. S sebou nutno vzít občanský průkaz. Vrátky jsou vydávány pouze zákonným zástupcům dítěte.

Máte-li zájem o zaslání vrátky na účet, je nutno zaslat číslo účtu na adresu  podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz , ve zprávě uveďte:

  • jméno a příjmení dítěte
  • název zájmového kroužku
  • variabilní symbol přihlášky dítěte (pozn.: Naleznete v klintském centru.).
Upozorňujeme, že odhlášku na II. pololetí je nutno doručit do SVČ nejpozději do konce měsíce ledna 2020.