Novinky

08.01.2020 sekretariát SVČ - změny kontaktů

Vážení rodiče, klienti, vzhledem k personálním změnám v SVČ upozorňujeme na dočasné změny kontaktů pro styk s veřejností. Pracovní místo spisového a administrativního pracovníka/sekretářky je momentálně neobsazené (pozn. probíhá výběrové řízení na volné místo). Máte-li jakékoliv dotazy ohledně kroužků či akcí, obracejte se výhradně na vedoucí jednotlivých oddělení. Mobilní telefon sekretariátu + 420 775 598 666 je dočasně nefunkční. E-mailová adresa spisové služby podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz je plně funkční. Děkujeme za pochopení.

27.08.2019 Adresa elektronické podatelny

podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz

ZÁJMOVÉ KROUŽKY - přihlášky a odhlášky pro druhé pololetí.

08.01.2020 Vážení rodiče,
potřebujete-li přihlásit dítě do nového kroužku na II. pololetí školního roku, můžete ho přihlásit přes naše webové stránky, nebo osobně přímo v SVČ.

 V systému se Vám zobrazuje celková cena kroužků za školní roku. Nicméně, po evidenci Vaší přihlášky v el. systému provede odpovědný zaměstnanec SVČ evidenci slevy dle data zahájení docházky dítěte do kroužku. Při docházce jen ve II. pololetí školního roku činí sleva na zápisném 50 % z celkové roční sazby zápisného. Následně vám bude odeslána vygenerovaná přihláška s již zaevidovanou sníženou cenou, kterou je nutno vytisknout, podepsat zákonným zástupcem dítěte a doručit do SVČ.

ODHLÁŠKY NA II. POLOLETÍ:
Odhlášku je nutno provést výhradně písemnou formou  v termínu do 30.1.2020 (rozhoduje termín doručení do SVČ), telefonické odhlášky neakceptujeme.
Veškeré odhlášky budou v systému a klientském centru zaevidovány k datu 31.1.2020. Pokud jste za takový kroužek uhradili celoroční zápisné, bude vám vrácena polovina uhrazeného zápisného. Vrátky budou probíhat hromadně u všech odhlášených žáků/klientů v období I. poloviny měsíce února.