Mimořádné provozní změny - DŮLEŽITÉ

24.11.2018 Vážení rodiče, žáci, klienti,
z důvodu  konečné fáze realizace projektu "Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy"  dochází k těmto změnám ve výuce v zájmových kroužcích:

a) Ve dnech 29. - 30. 11. 2018 se ruší výuka v kroužcích, které probíhají v učebně č.1 (multimediální učebna), a to z důvodu vysoce hlučných prací ve vestibulu SVČ v souvislosti s instalací a montáží plošiny pro vozíčkáře. Vzhledem k vysoké hlučnosti prací doporučujeme doprovodu dětí do kroužků, aby se ve středisku zdržovali co nejméně, a také prosíme rodiče, aby děti vysílali do kroužků až na samotnou výuku, nikoliv zbytečně dlouho před ní.


b) V termínu 10. - 14. 12. 2018 nebude probíhat výuka ve všech zájmových kroužcích, které probíhají v těchto učebnách:

  • č.12 (klasická učebna)
  • č.13 (řemeslná dílna)
  • č.14 (výtvarný ateliér)
  • č.15 (keramická učebna)
  • č.108 (počítačová učebna)
V tomto období proběhnou rozsáhlé práce spojené s inovací vybavení učeben, stěhování inventáře apod.

c) Dne 12. 12. 2018 v den konání umělecké přehlídky Veselé Vánoce nebude umožněn vstup doprovodu žáků do tělocvičny na tribunu, a to z organizačních důvodů  a náročnosti provozu a organizace dětí v době konání přehlídky.
V tento den budou mimořádně všechny šatny v TV určeny k převlékání na přehlídce vystupujících dětí a členové sportovních kroužků probíhajících v tělocvičně budou mít na místo šatny k dispozici tribunu.  Doprovod žáků proto vyčká na příchod dětí ve vstupní hale SVČ. Do šaten budou mít přístup jen vystupující děti a jejich vedoucí, popř. další zodpovědní zaměstnanci SVČ.

d) DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
U nově instalovaných plošin pro vozíčkáře (venkovní i vnitřní) proběhne kolaudace stavby v průběhu měsíce ledna 2019. Do jejich zkoulaudování není možné plošiny používat! Touto informací budou plošiny řádně označeny.

Děkujeme za pochopení.