Zvýšená bezpečnostní opatření v SVČ

04.10.2018 Vážení rodiče, děti, návštěvníci SVČ,
v nejbližších dnech bude ve středisku započata realizace projektu "Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II", který v našem středisku zahrnuje zajištění bezbariérovosti objektu (tj. instalace venkovní i vnitřní plošiny pro vozíčkáře - přístup do 1. patra širokým schodištěm ve vestibulu střediska) a dále modernizaci těchto učeben:

  • technická laboratoř (IT/PC, robotika, výzkumné vědecké pracoviště...), učebna 108
  • řemeslná dílna, učebna 13
  • výtvarný ateliér, učebna 14 
  • keramický ateliér, učebna 15
V souvislosti s výše uvedeným budou před hlavním vchodem střediska i uvnitř ve středisku průběžně probíhat dílčí stavební práce a následně jen krátkodobé výluky v jednotlivých učebnách, o kterých budete průběžně dopředu informováni.

Tímto děkujeme za dodržování zpřísněných bezpečnostních opatření před i uvnitř objektu a respektování pokynů zaměstnanců SVČ.

Předpokládané ukončení prací je do konce roku 2018. Děkujeme za pochopení.
Publicita: https://svcoo.iddm.cz/admin/inc/download.php?type=document&id=861