Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Výběrové řízení č. 5/2018, pozice - ŠATNÁŘKA

14.06.2018 SVČ hledá externího pacovníka na pozici šatnáře/šatnářky.

Podrobné informace:

  • Termín nástupu září - říjen 2018
  • smluvní podmínky: výkon práce v rámci na dohody o provedení práce/dohody o pracovní činnosti
  • rozsah: odpolední směny ve dnech pondělí - čtvrtek, časově cca od 13-14 hodin, do 18 - 19 hodin, dle aktuálního rozvrhu zájmové činnosti v SVČ
  • možnost střídání směn po týdnech s druhým zaměstnancem, tj. sudé nebo liché týdny, nebo dle dohody
Požadavky zaměstnavatele:
  • státní občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,
  • komunikace v českém jazyce,  anglickém jazyce v zájmových kroužcích s výukou

v angličtině

3. osobní předpoklady pro výkon práce pedagoga: příjemné a profesionální vystupování, umění

komunikace s lidmi, hezký vztah k dětem, vysoká spolehlivost a zodpovědnost, loajalita,

pracovitost, odbornost

4. splnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle platné legislativy, tj.

že zájemce:

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

b) má odbornou kvalifikaci pro výkon práce pedagoga volného času vykonávajícího

komplexní dílčí pedagogickou činnost (upřesnění v příloze),

c) je bezúhonný,

d) je zdravotně způsobilý,

e) prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak (platí pro cizího státního

  • občana s trvalým pobytem v ČR).