Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Ztráty a nálezy

14.06.2018 Vážení rodiče, klienti,
ve středisku uschováváme poměrně dost nálezů, ke kterým se jejich majitelé delší dobu nehlásí (láhve na pití, trička, tepláky, přezůvky a pod.).

Došlo - li u vašich dětí ve středisku ke ztrátě věcí, dovolíme si Vás požádat o jejich vyzvednutí na vrátnici SVČ. Aby nedošlo k záměně, či jejich vydání jiné osobě, službu konající paní vrátná zkontroluje nálezy nejdříve na základě vašeho ústního popisu zapomenuté či ztracené věci a až následně si věci odpovídající vašemu popisu budete moci prohlédnout, zda -li vám skutečně patří.

Nálezy nevyzvednuté do konce školního roku bude SVČ likvidovat.
Děkujeme za spolupráci.