Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Upozornění k elektronickému zasílání přihlášek

25.05.2018 Vážení rodiče,
v návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů si vás dovolíme požádat, posíláte -li přihlášky (např. na tábory, akce, do zájmových kroužků atd., včetně související dokumentace- např. lékažského potvrzení pro tábory) elektronicky - naskenované, aby jste používali výhradně tuto adresu: podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz (tj. elektronická spisová služba SVČ), nebo datovou schránku.

V případě, že přihlášku zašlete na jinou adresu - tj. na jakoukoliv kontaktní adresu zaměstnance SVČ, včetně sekretariátu, přihláška nebude přijata a bude vám zaslána odpověď na vaši zprávu s toutu informací, aby jste zprávu zaslali na uvedenou adresu.

Děkujeme .