Novinky

25.07.2018 Zápis do zájmových kroužků 2018 - 2019

Zápis do zájmových kroužků 2018 - 2019 bude spuštěn: elektronicky od 1.8.2018 (pozn. Systém přihlašování bude spuštěn cca v 9:00 hodin). Osobní zápis proběhne v týdnu 3. - 7. 9. 2018. Nabídka kroužků včetně smluvních podmínek pro nový školní rok bude zveřejněna ve dnech 30. - 31. 7. 2018.

Upozornění k elektronickému zasílání přihlášek

25.05.2018 Vážení rodiče,
v návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů si vás dovolíme požádat, posíláte -li přihlášky (např. na tábory, akce, do zájmových kroužků atd., včetně související dokumentace- např. lékažského potvrzení pro tábory) elektronicky - naskenované, aby jste používali výhradně tuto adresu: podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz (tj. elektronická spisová služba SVČ), nebo datovou schránku.

V případě, že přihlášku zašlete na jinou adresu - tj. na jakoukoliv kontaktní adresu zaměstnance SVČ, včetně sekretariátu, přihláška nebude přijata a bude vám zaslána odpověď na vaši zprávu s toutu informací, aby jste zprávu zaslali na uvedenou adresu.

Děkujeme .