Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Evidence plateb za tábory

25.05.2018 Vážení rodiče, klienti,
v posledních dnech evidujeme vaše opakované dotazy ohledně uskutečněných plateb za tábory - a to, že přihlásíte - li se elektronicky přes internet do svého klientského účtu, ikdyž jste platbu již rovedli, není tam uvedena.

K této situaci dochází z důvodu dočasné nepřítomnosti odpovědného zaměstnance, který platby v systému "Domeček" eviduje, proto si vás dovolíme požádat o strpení, platby navádíme postupně.

Nemusíte se obávat eventuálního vyřazení vašeho dítěte z tábora z důvodu nedodržení termínu splatnosti poplatku za tábory. Tyto případy budeme řešit až po celkovém doplnění evidence provedených plateb.

Děkujeme za pochopení.