Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

GDPR

16.05.2018 Vážení rodiče,
v souvislosti s ochranou osobních údajů a blížící se účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. „GDPR“) vás informujeme o krocích probíhajících v SVČ:

  • Informace k GDPR postupně zveřejňujeme na webových stránkách organizace www.svcoo.cz , kapitola: ÚŘEDNÍ DESKA - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ/GDPR
  • na našem webu byly dočasně smazány veškeré fotogalerie, nové budeme zveřejňovat až na základě nově získaných souhlasů zákonných zástupců dětí a ostatních klientů SVČ (např. letní tábory a akce  a pod.)
  • zákonným zástupcům dětí budou postupně zasílámy k vyplnění nové formuláře k vyjádření souhlasu/nesouhlasu ke zpracování osobních údajů dětí, které SVČ může zpracovávat pouze na základě souhlasu (např. fotografie, filmové záznamy atd.)