Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

DŮLEŽITÉ - oprava elektroinstalace SVČ

29.03.2018 Aktuálně 16. 5. 2018

Vážení rodiče,
děkujeme z respektování stanovených opatření v době opravy. V těchto dnech probíhají poslední související práce. V případě Vaší potřeby všechny zaměstnance naleznete ve svých původních kancelářích nejpozději od 28. 5. 2018. Až do konce školního roku již zůstává platná mírná úprava rozvrhu těchto kroužků:

 • 3D tisk (obě skupiny) - přesun výuky do učebny č.1
 • Malý animátor, začátečníci - mírný posun času výuky, a to z 16.00 - 17.30 hodin na 15. 30 - 17.00 hod.
Děkujeme za pochopení.

----------------------------------------------------------------------------------------------Vážení rodiče, děti, klienti,
ve středu 4. 4. 2018 budou ve středisku zahájeny stavební práce kompletní opravy elektroinstalace a datových sítí I. patra křídla A objektu SVČ (tj. část od schodů za vrátnicí až po sekretariát - včetně). Oprava zahrnuje všechny kanceláře, počítačovou učebnu i sekretariát a chodbu, proto cca na 4 - 6 týdnů dochází k provozním změnám ve styku s klienty.

Průběh prací s sebou nese zvýšená rizika úrazu, a to zejména v podobě překážek v dotčených prostorách, zvýšené prašnosti, zvýšeného hluku. Z důvodu ochrany zdraví se stanovují tato bezpečnostní opatření:
 • Platí přísný zákaz vstupu neoprávněných osob do všech opravou dotčených prostor.
 • Potřebujete-li cokoliv řešit v kancelářích I. patra, dotažte se vždy nejdříve paní vrátné, zda- li je tam vstup  možný. Nebude- li to možné, budete odkázání na jiného zaměstnance, popř. přijde zodpovědný zaměstnanec za vámi ke vrátnici.
 • Kroužky probíhající v počítačové učebně:
  • Členové kroužku si vedoucí vyzvedává vždy ve vestibulu SVČ, kam je také po výuce odvádí! Platí zákaz vstupu doprovodu dětí do uvedených prostor.
  • Zatím nedochází k omezení činnosti. K dílčím změnám dojde při pracích probíhajících přímo v PC učebně a na chodbě, dle předběžného plánu na konci dubna - počátkem května (pozn.: Může být změněno.). Rodiče budou o změnách informováni s dostatečným časovým předstihem. Tyto kroužky pak budou dle náplně jejich činnosti přesunuty do jiných vnitřních výukových prostor, do terénu, popř. na 1 - 2 týdny zrušeny. Garance rozsahu výuky minimálně 30 výukových lekcí za školní rok bude dodržena.
 • Kroužky probíhající v divadelním sále:
  • Pro vstup do sálu bude využíváno výhradně široké schodiště z vestibulu. Platí zákaz vstupu schodištěm za vrátnicí!
 • Vstup na toalety - dle průběhu prací bude v některých obdobích nutno používat jiná sociální zařízení než na chodbě křídla A. - tj. v přízemí.
Omlouváme se za snížení komfortu pobytu v SVČ  v době průběhu prací.
Děkujeme za pochopení.

.