Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

15.12.2017 Letní pobytové tábory 2018

Výdej přihlášek včetně možnosti elektronického přihlašování od 1.2.2018.

DŮLEŽITÉ. Nová adresa elektronické podatelny SVČ

21.02.2018 Zpráva je určena klientům SVČ, zákonným zástupcům našich žáků, i široké veřejnosti

Tímto vás informujeme, že SVČ má zřízenou novou adresu elektronické podatelny: podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz.
(pozn. elektronická spisová služba v souladu s platnou legislativou).

Pro elektronický styk s SVČ proto používejte již výhradně tuto adresu. Původní adresa info@svcoo.cz bude v nejbližší době přesměrována a následně deaktivována.

Pro dílčí komunikaci stále zůstávají v platnosti přímé adresy na jednotlivé zaměstnance SVČ.
Děkujeme.