Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

DŮLEŽITÉ. Nová adresa elektronické podatelny SVČ

21.02.2018 Zpráva je určena klientům SVČ, zákonným zástupcům našich žáků, i široké veřejnosti

Tímto vás informujeme, že SVČ má zřízenou novou adresu elektronické podatelny: podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz.
(pozn. elektronická spisová služba v souladu s platnou legislativou).

Pro elektronický styk s SVČ proto používejte již výhradně tuto adresu. Původní adresa info@svcoo.cz bude v nejbližší době přesměrována a následně deaktivována.

Pro dílčí komunikaci stále zůstávají v platnosti přímé adresy na jednotlivé zaměstnance SVČ.
Děkujeme.