DŮLEŽITÉ. Nová adresa elektronické podatelny SVČ

21.02.2018 Zpráva je určena klientům SVČ, zákonným zástupcům našich žáků, i široké veřejnosti

Tímto vás informujeme, že SVČ má zřízenou novou adresu elektronické podatelny: podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz.
(pozn. elektronická spisová služba v souladu s platnou legislativou).

Pro elektronický styk s SVČ proto používejte již výhradně tuto adresu. Původní adresa info@svcoo.cz bude v nejbližší době přesměrována a následně deaktivována.

Pro dílčí komunikaci stále zůstávají v platnosti přímé adresy na jednotlivé zaměstnance SVČ.
Děkujeme.