Novinky

15.12.2017 Letní pobytové tábory 2018

Výdej přihlášek včetně možnosti elektronického přihlašování od 1.2.2018.

15.12.2017 Letní příměstské tábory 2018

Celková nabídka letních příměstských táborů (termíny, tematické zaměření a personální obsazení - hlavní vedoucí) bude zveřejněna do konce ledna 2018. Podrobné denní programy budeme zveřejňovat průběžně nejpozději do konce března 2018. Výdej přihlášek včetně možnosti elektronického přihlašování od 1.2.2018.

Úhrady zápisného za zájmové kroužky pro II. pololetí

15.12.2017 Vážení zákonní zástupci žáků, klienti,
dovolíme si připomenout termín splatnosti zápisného za zájmové kroužky pro II. pololetí tohoto školního roku - 15.12.2017.

Pokud jste již platbu za II. pololetí provedli, nebo jste hradili celoroční zápisné, neberte na tuto zprávu zřetel. Ostatní si dovolíme uctivě požádat o provedení platby. Děkujeme, že nám tímto ušetříte administrativní úkony spojené se zasíláním upomínek a pod.

Zároveň upozorňujeme, že přihláška k pravidelné zájmové činnosti se podává na celý školní rok, proto pokud jste se rozhodli, že ve II. pololetí nebudete v činnosti pokračovat, odhlášku na předepsaném formuláři (ke stažení na webu v kapitole KROUŽKY - DOKUMENTY KE STAŽENÍ) je nutno podat v SVČ nejpozději do konce měsíce ledna 2018.

Naopak, na volná místa v kroužcích přijímáme nové zájemce až do naplnění kapacity v průběhu celého školního roku. Cena kroužků pro II. pololetí činí 50 procent celoročního zápisného (tj. zahájení činnosti od února 2018).

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.