Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

15.12.2017 Letní pobytové tábory 2018

Výdej přihlášek včetně možnosti elektronického přihlašování od 1.2.2018.

Úhrady zápisného za zájmové kroužky pro II. pololetí

15.12.2017 Vážení zákonní zástupci žáků, klienti,
dovolíme si připomenout termín splatnosti zápisného za zájmové kroužky pro II. pololetí tohoto školního roku - 15.12.2017.

Pokud jste již platbu za II. pololetí provedli, nebo jste hradili celoroční zápisné, neberte na tuto zprávu zřetel. Ostatní si dovolíme uctivě požádat o provedení platby. Děkujeme, že nám tímto ušetříte administrativní úkony spojené se zasíláním upomínek a pod.

Zároveň upozorňujeme, že přihláška k pravidelné zájmové činnosti se podává na celý školní rok, proto pokud jste se rozhodli, že ve II. pololetí nebudete v činnosti pokračovat, odhlášku na předepsaném formuláři (ke stažení na webu v kapitole KROUŽKY - DOKUMENTY KE STAŽENÍ) je nutno podat v SVČ nejpozději do konce měsíce ledna 2018.

Naopak, na volná místa v kroužcích přijímáme nové zájemce až do naplnění kapacity v průběhu celého školního roku. Cena kroužků pro II. pololetí činí 50 procent celoročního zápisného (tj. zahájení činnosti od února 2018).

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.