ZÁPIS DO KROUŽKŮ - ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017 - 2018

24.07.2017 Vážení rodiče, milé děti,
nabídka kroužků na nový školní rok 2017 - 2018 se nyní zpracováná. Kompletní nabídka dle jednotlivých oddělení bude k dispozici v SVČ  i na webových stránkách (kapitola: KROUŽKY - DOKUMENTY KE STAŽENÍ) nejpozději do 15.8.2017.

ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ:

 1. ELEKTRONICKY:   od 18.8.2017 (spuštění systému mezi 8:00 - 9:00 hod.)
 2. OSOBNĚ:                1.9.2017 - 8. 9. 2017
  • pondělí - čtvrtek: 9:00 - 18:00 hodin
  • pátky 9:00 - 16:00 hodin
Prosím, věnujte zvýšenou pozornost prostudování nových ZÁVAZNÝCH INFORMACÍ - zájmové kroužky 2017/2018. Seznámení s dokumentem zákonný zástupce podepisuje na přihlášce do kroužku. Děkujeme. (Dokument bude zveřejněn souběžně s novými rozvrhy a taktéž vyvěšen v SVČ ).

Poznámka:
 • Z důvodu rovného přístupu ke klientům a prevence diskriminace či znevýhodnění klientů bez přístupu k internetu se cca 1/3 volných míst v kroužcích ponechává pro osobní zápis. Nebudou- li tato místa obsazena osobním zápisem do 5.9.2017 (včetně), bude plná kapacita kroužků uvolněna pro elektronický zápis.
 • Elektronicky se mohou přihlásit pouze klienti, kteří již jsou z předchozích aktivit v SVČ registrováni. U ostatních je nutná alespoň jedna osobní návštěva přímo ve středisku, při které Vás zaregistrujeme a umožníme vám tak elektronický přístup.

 • Kontaktní osoba: Marcela Červenáková: tel. +420 775 598 666, administrativa@svcoo.cz (pro tel. kontakt: 8:00 - 15:00 hodin, od 7.8.2017)
Zahájení činnosti zájmových kroužků: v týdnu 18. - 22. 9. 2017.

Týden otevřených dveří:
 • Termín: 11. - 15. 9. 2017
 • Vstup zdarma.
 • Průběh akce: Formou otevřeného vstupu, tzn. zájemce může v době průběhu akce kdykoliv přijít a odejít. Evidence účastníků na základě prezenční listiny. Děti předškolního a mladšího školního věku účast pouze v doprovodu zákonných zástupců či jiné zodpovědné doprovázející osoby.
 • Podmínky účasti:
  • Respektování vnitřního řádu, zásad bezpečnosti a požární ochrany v SVČ a pokynů pracovníků SVČ
  • Vhodná obuv a oděv u vybraných aktivit (bude upřesněno v podrobném programu akce).
 • Příležitost vyzkoušet si činnost ve vybraných kroužích. Vhodné zejména pro nové zájemce, či rodiče, kteří mají zájem o ukázku činnosti, popř. konzultaci s vedoucím kroužku. Vybrané aktivity budou probíhat ve dnech a časech dle stanoveného rozvrhu výuky kroužků. Přesný seznam aktivit týdne otevřených dveří bude zveřejněn na webových stránkách.
Platby za kroužky nového školního roku přijímáme až od 1.9.2017. Prosím, nehraďte kroužky dříve. Děkujeme.