Novinky

13.02.2017 Letní pobytové tábory

V kapitole TÁBORY naleznete plánované pobytové tábory 2017. Podrobné informace průběžně doplňujeme. Příjem přihlášek od 1. 3. 2017 (osobně v SVČ i elektronicky).

08.11.2016 Seznam akcí

Seznam nejbližších 20 akcí a táborů se na stránkách zobrazuje na hlavní stránce jako aktuality. Pro následné akce je potřeba kliknout na kapitolu "AKCE" nebo " TÁBORY".

Tábory v Klokočůvku - kapacita táborů

23.05.2017 URČENO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ – EVIDOVANÝCH NÁHRADNÍKŮ LETNÍ DĚTSKÉ REKREACE V KLOKOČŮVKU.

Vážení rodiče,
tímto vás informuji, že dnes uvolňujeme původní plnou kapacitu táborové základny. Ke stavu táborové základny dále doplňuji: Kapacitu uvolňujeme na základě vyřešení problému s dodávkou pitné vody. Nicméně v souladu s platnou legislativou ještě v nejbližších dnech proběhne testování nezávadnosti pitné vody ze strany hygieny, což znamená, že do obdržení výsledků lze vodu používat pouze jako užitkovou (pozn. Nejedná se o výjimečnou situaci, laboratorní testování vody z důvodu ochrany zdraví spotřebitelů probíhá každoročně.). Z tohoto důvodu až do obdržení výsledků bude dodávka pitné vody při víkendových akcích v období květen – červen 2017 pro potřeby vaření, pitného režimu, mytí zubů  apod. zajištěna externím zdrojem – cisternou. Na počátku každé akce budou všichni účastníci akcí včetně personálu podrobně a řádně proškoleni vedoucím příslušné akce. K dotazům rodičů ještě doplňuji: Jelikož se jedná o provozní záležitost SVČ, která vznikla na základě určité mimořádné situace, výrazně zvýšené náklady organizace spojené se zajištěním cisteren s pitnou vodou se nijak nedotknou cen víkendových pobytových akcí pro samotné klienty, ceny těchto akcí se tedy ve srovnání s loňským rokem nemění.
 
K přihláškám na tábor:
V průběhu nejbližších dnů vám budeme vaše elektronicky evidované přihlášky postupně odesílat se změnou pozice dětí  z „náhradník“ na „přihlášen“. Vytištěnou přihlášku s podpisem zákonného zástupce je nutné doručit do SVČ nejpozději do 14 dnů ode dne jejich odeslání ze strany SVČ a souběžně také uhradit zálohu na tábor. Pokud již o tábor nemáte zájem, dovolím si vás požádat o zaslání krátké zprávy s tímto vyjádřením nejpozději do  31. 5. 2017 na adresu administrativa@svcoo.cz , abychom místa neblokovali dalším případným zájemcům. Jakékoliv případné dotazy k přihláškám na tábor již, prosím, řešte přímo se zodpovědným zaměstnancem SVČ – sekretářkou paní Marcelou Červenákovou (tel. 775 598 666, administrativa@svcoo.cz ).
 
Závěrem se ještě jednou omlouvám za komplikace a děkuji za pochopení.
Mgr. Milada Božeková, ředitelka