Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

DOTACE, PROJEKTY


DOTACE A PROJEKTY 2018

Projekty podporované z EU
 1. Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II“, spolufinancovaní z IROP,  Klíče II. 2018, publicita 
Projekty podporované Moravskoslezským krajem
 1. Podpora soutěží vyhlašovaných MŠMT
Projekty podporované statutárním městem Ostrava
 1. Den Země 2018
 2. Badatelský svět
 3. Svět techniky patří nám (Talentmanagement 2017 - 2018)
 4. Nebojme se techniky (Talentmanagement 2018 - 2019)
 5. Objektiv 2018 (Talentmanagement 2018 - 2019)
 6. Nejsme děti ulice
 7. Babičko, dědečku, pojďme si hrát
 8. Festival na dlani
 9. Umělecké přehlídky a podpora talentů 2018
 10. Nenuď se, poznej a tvoř
 11. Ce ještě neumíme
 12. Máme zelenou (2016 - 2018)

DOTACE A PROJEKTY 2017

Projekty podporované Moravskoslezským krajem
 1. Podpora soutěží vyhlašovaných MŠMT
Projekty podporované statutárním městem Ostrava
 1. Den Země 2017
 2. Badatelský svět
 3. Svět techniky patří nám (Talentmanagement 2017 - 2018)
 4. Jedeme dál
 5. Máme zelenou
 6. Nejsme děti ulice
 7. babičko, dědečku, pojďme si hrát
 8. Co ještě neumíme
 9. Umělecké přehlídky SVČ
 10. Nenuď se, poznej a tvoř
 11. Volnočasová zóna SVČDOTACE A PROJEKTY 2016

Projekty podporované Moravskoslezským krajem
 1. Podpora soutěží vyhlašovaných MŠMT

Projekty podporované statutárním městem Ostrava
 1. Realizace volnočasové zóny v areálu střediska na ulici Ostrčilova 19/2925
 2. Jedeme dál
 3. Den Země 2016
 4. Badatelský svět
 5. Co ještě neumíme
 6. Nenuď se, poznej a tvoř
 7. Umělecké přehlídky SVČ a podpora talentů
 8. Ostravou po stopách detektiva Patočky
 9. Nejsme děti ulice
 10. Máme zelenou- podpora celoroční zájmové činnosti

DOTACE A PROJEKTY 2015

Projekty podporované Moravskoslezským krajem
 1. Za zlatou metou
 2. Podpora soutěží vyhlašovaných MŠMT
Projekty podporované statutárním městem Ostrava
 1. Nejsme děti ulice
 2. Nenuď se, poznej a tvoř!
 3. Elááá, hop!
 4. Jedeme dál
 5. Babičko, dědečku, pojďme si hrát
 6. Umělecké přehlídky a výstavní činnost SVČ
 7. Badatelský svět
 8. Den Země
 9. Realizace volnočasové zóny v areálu střediska na ulici Ostrčilova 19/2925
 10. Svět techniky patří nám

DOTACE A PROJEKTY 2014

 Projekty podporované Moravskoslezským krajem
 1. Podpora soutěží vyhlašovaných MŠMT
Projekty podporované statutárním městem Ostrava
 1. Badatelský svět
 2. Den Země
 3. Elááá, hop
 4. Umělecké přehlídky SVČ
 5. Babičko, dědečku, pojďme si hrát
 6. Nenuď se, poznej a tvoř!
 7. Tajemný svět barev
 8. Nejsme děti ulice
 9. Mimořádné rošťárky
 10. Pozoóóoóŕ, start!!!!
 11. 17. Almanach žákovské poezie, 6. Almanach studentské poezie a 7. Sborník vítězných slohových prací Olympiády v jezyce českém 2013- 2014
Projekty podporované Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz
 1. Toulavé boty
 2. Za zlatou metou

DOTACE A PROJEKTY 2013

Projekty podporované z EU
 1. Zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken a rekonstrukce střechy v objektu na ulici Ostrčilova, Publicita II., projekt OPŽP Publicita, projekt OPŽP 
Projekty podporované Moravskoslezským krajem
 1. Podpora soutěží vyhlašovaných MŠMT
Projekty podporované statutárním městem Ostrava
 1. Umělecké přehlídky SVČ
 2. Tajemný svět barev
 3. Nejsme děti ulice
 4. Den Země
 5. Válečná historie Ostravy- známá i neznámá
 6. Elááá, hop!
 7. Badatelský svět
Projekty podporované Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz
 1. Toulavé boty
 2. Kdo sportuje, nezlobí


DOTACE A PROJEKTY 2012

Projekty podporované z EU
 1. Výměna zkušeností a know- how v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže
Projekty podporované Moravskoslezským krajem
 1. Podpora soutěží vyhlašovaných MŠMT
Projekty podporované statutárním městem Ostrava
 1. Tajemný svět barev
 2. Ve dvou se to lépe táhne
 3. Umělecké přehlídky SVČ
 4. 15. Almanach žákovské poezie, 4. Almanach studentské poezie a 5. Sborník vítězných slohových prací Olympiády v jezyce českém 2013- 2014
 5. Dovybavení tělocvičny SVČ, celoroční podpora sportovní a zájmové činnosti
Projekty podporované Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz
 1. Skoč a plav aneb nekonečná štafeta
 2. Toulavé boty
Projekty podporované Nadací OKD
 1. Ostrava dětem- známá i neznámá

DOTACE  A PROJEKTY 2011

Projekty podporované z EU
 1. Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy   Klíče, Publicita ukončení projektu 
 2. Zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken a rekonstrukce střechy v objektu na ulici Ostrčilova  Publicita, projekt OPŽP 
Projekty podporované Moravskoslezským krajem
 1. Podpora soutěží vyhlašovaných MŠMT
Projekty podporované statutárním městem Ostrava
 1. Veselé zpívání
 2. Tajemný svět barev
 3. Kouzelné hůlky
 4. Celoroční podpora divadla s vyvrcholením divadelní přehlídky Kajdeš nanovo 2011
 5. 14. Almanach žákovské poezie, 3. Almanach studentské poezie a 4. Sborník vítězných slohových prací Olympiády v jezyce českém 2013- 2014
Projekty podporované Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz
 1. Toulavé boty
 2. Kdo sportuje, nezlobí
 3. Za zlatou metou- celoroční podpora činnosti sportovních kroužků
 4. V rytmu tance
 5. Souboj hůlek
 6. Skoč a plav aneb nekonečná štafeta
 7. Pane, pojď si hrát!
 8. Mimořádné rošťárny
 9. Dětiáda- olympiáda tradičních i netradičních sportovních disciplín
 10. Cyklus tiskových konferencí 2011
 
Projekty podporované Nadací OKD
 1. Ostrava dětem 2011- známá i neznámá