Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Turnaj ve stolním tenise pro R+D

Turnaj ve stolním tenise pro Rodiče a děti proběhne v tělocvičně SVC.
Soutěžní tým bude tvořen jedním rodičem a dítětem. (Kategorie budou rozdeleny na mistě.) Hrát se bude podle pravidel stolního tenisu pro čtyřhru.Kód 174701
Název Turnaj ve stolním tenise pro R+D
Termín konání 21.10.2017 09:00 - 14:00
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Ondřej Bílek, Bc.
Věková skupina 6-99 let
Sraz účastníků Tělocvična SVC
Vybavení na akci Sportovní obuv a oblečení, kdo má tak svoji pálku
V ceně zahrnuto ceny, diplomy
Jiná ujednání Startovné se platí na místě
Cena 40,- Kč