Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Mim. rošťárny-Před prachem na Prašivou I

Akce je určena pro mládež. Sobotní den zahajíme výstupem na Prašivou, kde bude možnost oběda. Po návratu na Svč rozdělení do skupin a příprava večeře. Je nutné, se předem domluvit na skupinách a s sebou přinést potraviny k přípravě. Po večeři vyhodnotíme připravené pokrmy a budeme promítat film. V neděli mezi 8-10 hodinou ukončení akce.

Kód 174501
Název Mim. rošťárny-Před prachem na Prašivou I
Termín konání 23.09.2017 09:15 - 24.09.2017 10:00
Místo konání Moravskoslezský kraj
Hlavní vedoucí Bc. Šárka Zborovská
Věková skupina 14-18 let
Sraz účastníků v 9:15 hodin v Svč
Vybavení na akci spacák, potraviny na vaření, kapesné
V ceně zahrnuto doprava, přespání, pedagogický dozor
Cena 200,- Kč