Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Týden otevřených dveří

Program připravujeme, seznam aktivit zveřejníme v nejbližších dnech.
V týdnu otevřených dveří máte příležitost vyzkoušet mnohé aktivity, které jsou po celý školní rok náplní činnosti jednotlivých kroužků. Zájemce prosíme, aby na danou aktivitu přicházeli vždy na počátek výukové lekce dle zveřejněného rozvrhu činností. Počet účastníků je omezen kapacitou výukových prostor.

Vstup zdarma.

Kód 178001
Název Týden otevřených dveří
Termín konání 11.09.2017 14:00 - 15.09.2017 20:00
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí SVČ
Věková skupina 4-99 let
Sraz účastníků dle rozvrhu jednotlivých činností
Vybavení na akci dle aktivity
V ceně zahrnuto kompletní náklady na akci
Dokumenty ke stažení

Týden otevřených dveří 2017-2018